Categorieën: Wanden

Binnendeur plaatsen met Door-Tech

In dit artikel leggen we uit hoe je een Door-Tech binnendeur plaatst. Alle materialen voor het plaatsen van een Door-Tech binnendeur kan je zelf uitrekenen met onze binnendeurcalculator. Hierbij selecteer je al jouw wensen als o.a. maten, type deurblad, draairichting en slot. Daarna kies je je gewenste afwerking zoals afkastingen, chambranten, deurklinken en/of deurpompen.


Afbeelding nr: 1 2 3 4 5 6
Afbeelding nr: 1 2 3 4 5 6
1

De afkasting

 • Meet eerst de muurdikte op drie verschillende plaatsen (afb. 1).
 • Neem de grootste maat en tel daar 3mm bij op. Gebruik deze totaalmaat en teken dit af vanaf de kant met de kortste afstand tot de (slaglat)groef (afb. 2).
 • Zaag de afkasting nu op de juiste breedte (afb. 3).
 • Voor de bovenzijde teken je eerst de juiste maat af. Kijk hiervoor op het etiket van verpakking (afb. 4). Tel hier 4cm bij.
 • Teken de juiste maat af op de korte slaglat en het korte stuk van de afkasting (afb. 5).
 • Zaag de korte slaglat en de het korte stuk van de afkasting af op de lengte die je net afgetekent hebt (afb. 6).

1) De afkasting

 • Meet eerst de muurdikte op drie verschillende plaatsen (afb. 1).
 • Neem de grootste maat en tel daar 3mm bij op. Gebruik deze totaalmaat en teken dit af vanaf de kant met de kortste afstand tot de (slaglat)groef (afb. 2).
 • Zaag de afkasting nu op de juiste breedte (afb. 3).
 • Voor de bovenzijde teken je eerst de juiste maat af. Kijk hiervoor op het etiket van verpakking (afb. 4). Tel hier 4cm bij.
 • Teken de juiste maat af op de korte slaglat en het korte stuk van de afkasting (afb. 5).
 • Zaag de korte slaglat en de het korte stuk van de afkasting af op de lengte die je net afgetekent hebt (afb. 6).

Afbeelding nr: 7 8 9 10 11
7 8 9 10 11
2

Voormontage van de afkasting

 • Leg de afkastingen op een beschermende ondergrond met de witte zijde naar boven.
 • Schroef de scharnieren met staaf in de scharnieruitsparingen (afb. 7).
 • Schroef daarna de schuifplaat in de uitsparing van de afkasting (afb. 8).
 • Verlijm en vernagel de korte slaglat in de groef van de korte afkasting. Let op: De groef van de slaglat moet altijd naar de dagzijde van de afkasting wijzen (afb. 9).
 • Draai de witte zijden naar elkaar toe en bevestig het korte stuk aan de lange stukken van de afkasting (afb. 10).
 • Boor gaten in de afkastingen voor de afstandsschroeven met een houtboor met een diameter van 6mm. Bekijk het tabel voor het aantal schroeven dat je moet gebruiken (afb. 11):
Type deurblad Breedte Afkasting Aantal gaten/schroeven
Standaard (RF0) < 11cm 6
Standaard (RF0) > 11cm 12
Brandwerend (RF30) Alle maten 12

2) Voormontage van de afkasting

 • Leg de afkastingen op een beschermende ondergrond met de witte zijde naar boven.
 • Schroef de scharnieren met staaf in de scharnieruitsparingen (afb. 7).
 • Schroef daarna de schuifplaat in de uitsparing van de afkasting (afb. 8).
 • Verlijm en vernagel de korte slaglat in de groef van de korte afkasting. Let op: De groef van de slaglat moet altijd naar de dagzijde van de afkasting wijzen (afb. 9).
 • Draai de witte zijden naar elkaar toe en bevestig het korte stuk aan de lange stukken van de afkasting (afb. 10).
 • Boor gaten in de afkastingen voor de afstandsschroeven met een houtboor met een diameter van 6mm. Bekijk het tabel voor het aantal schroeven dat je moet gebruiken (afb. 11):
Type deurblad Breedte Afkasting Aantal gaten/schroeven
Standaard (RF0) < 11cm 6
Standaard (RF0) > 11cm 12
Brandwerend (RF30) Alle maten 12

Afbeelding nr: 12
12
3

Het deurblad

 • Schroef de scharnieren zonder staaf in de uitsparingen van het deurblad (afb. 12). Let op: Laat het label dat je tegenkomt in de uitsparing gewoon zitten.

3) Het deurblad

 • Schroef de scharnieren zonder staaf in de uitsparingen van het deurblad (afb. 12). Let op: Laat het label dat je tegenkomt in de uitsparing gewoon zitten.

Afbeelding nr: 13 14 15 16 17
4

De plaatsing

 • Centreer de afkasting in de muuropening (afb. 13).
 • Bevestig de scharnierzijde met de afstandsschroeven (afb. 13).
 • Hang het deurblad in de afkasting (afb. 14).
 • Zet een speling van 3mm uit tussen het deur en de afkasting aan de slotzijde (afb. 15).
 • Controleer of het deurblad sluitend tegen de slaglat aanzit door de slaglat even in de groef te houden. Blijf de afkasting verstellen totdat de aansluiting overal gelijk is (afb. 15).

  Tip: Gebruik de klink om de deur open en dicht te kunnen doen.
 • Schroef de slotzijde vast met de afstandsschroeven (afb. 16).
 • Voeg schuim toe tussen de afkasting en de muur (afb. 17). Gebruik hierbij de instructies in het tabel:
 • Type deurblad Benodigd schuim
  Standaard (RF0) Low expansion schuim
  Brandwerend (RF30) Brandwerend schuim

  Respecteer altijd de gebruiksaanwijzing, houdbaarheidsdatum en droogtijd van het schuim.
  Let op: Volg altijd de instructies van de fabrikant voor de plaating van een RF30 deurblad.

 • Als het schuim droog is snijd je het overtollige schuim weg.

4) De plaatsing

 • Centreer de afkasting in de muuropening (afb. 13).
 • Bevestig de scharnierzijde met de afstandsschroeven (afb. 13).
 • Hang het deurblad in de afkasting (afb. 14).
 • Zet een speling van 3mm uit tussen het deur en de afkasting aan de slotzijde (afb. 15).
 • Controleer of het deurblad sluitend tegen de slaglat aanzit door de slaglat even in de groef te houden. Blijf de afkasting verstellen totdat de aansluiting overal gelijk is (afb. 15).

  Tip: Gebruik de klink om de deur open en dicht te kunnen doen.
 • Schroef de slotzijde vast met de afstandsschroeven (afb. 16).
 • Voeg schuim toe tussen de afkasting en de muur (afb. 17). Gebruik hierbij de instructies in het tabel:
 • Type deurblad Benodigd schuim
  Standaard (RF0) Low expansion schuim
  Brandwerend (RF30) Brandwerend schuim

  Respecteer altijd de gebruiksaanwijzing, houdbaarheidsdatum en droogtijd van het schuim.
  Let op: Volg altijd de instructies van de fabrikant voor de plaating van een RF30 deurblad.

 • Als het schuim droog is snijd je het overtollige schuim weg.

Afbeelding nr: 18 19 20 21 22
5

Afwerking

 • Lijm en nagel de slaglatten in de groeven in de lange zijde van de afkasting (afb. 18). Veeg overtollig lijm meteen af met een doek.
 • Duw de rubberdichtingen in de slaglatten. Knip ze zo nodig op maat (afb. 19).
 • Trek niet aan de strips tijdens het plaatsen, maar duw ze in de slaglatten. Let op: de groef in de slaglat moet altijd naar de dagzijde wijzen (afb. 19).
 • Houd de chambrant verticaal tegen de lange zijde van de afkasting aan. Teken het af op dezelfde lengte als de afkasting en tel daar 3mm bij op.
 • Zaag de chambrant in 45 graden verstek. Herhaal deze stappen voor alle verticale chambranten.
 • Nagel de chambranten vast op 3mm afstand van de binnenkant van de afkasting (afb. 20).
 • Teken de lengte van de horizontale chambrant op dezelfde manier af als de verticale, maar houd het nu tegen de bovenzijde van de afkasting (afb. 21).
 • Zaag de chambrant aan beide zijden op 45 graden verstek.
 • Lijm vervolgens de chambrant op de 2 andere chambranten en nagel het vast (afb. 22).
 • Monteer vervolgens de klink aan het deurblad. Gebruik hiervoor de installatiehandleiding van de klink.
 • Dat was het. Je schilderdeur is nu helemaal geïnstalleerd.

5) Afwerking

 • Lijm en nagel de slaglatten in de groeven in de lange zijde van de afkasting (afb. 18). Veeg overtollig lijm meteen af met een doek.
 • Duw de rubberdichtingen in de slaglatten. Knip ze zo nodig op maat (afb. 19).
 • Trek niet aan de strips tijdens het plaatsen, maar duw ze in de slaglatten. Let op: de groef in de slaglat moet altijd naar de dagzijde wijzen (afb. 19).
 • Houd de chambrant verticaal tegen de lange zijde van de afkasting aan. Teken het af op dezelfde lengte als de afkasting en tel daar 3mm bij op.
 • Zaag de chambrant in 45 graden verstek. Herhaal deze stappen voor alle verticale chambranten.
 • Nagel de chambranten vast op 3mm afstand van de binnenkant van de afkasting (afb. 20).
 • Teken de lengte van de horizontale chambrant op dezelfde manier af als de verticale, maar houd het nu tegen de bovenzijde van de afkasting (afb. 21).
 • Zaag de chambrant aan beide zijden op 45 graden verstek.
 • Lijm vervolgens de chambrant op de 2 andere chambranten en nagel het vast (afb. 22).
 • Monteer vervolgens de klink aan het deurblad. Gebruik hiervoor de installatiehandleiding van de klink.
 • Dat was het. Je schilderdeur is nu helemaal geïnstalleerd.

Deel het artikel met andere klussers: