Categorieën: Tips van Charles

Isolatie alfabet: veelgebruikte termen uitgelegd

Tijdens je zoektocht naar het juiste isolatiemateriaal ben je waarschijnlijk al gestuit op vele technische termen. De prestaties van isolatiemateriaal worden vaak uitgedrukt in verschillende soorten waarden. Hieronder leggen we de meest gebruikte termen voor je uit.

E-peil

Het E-peil geeft een kijk in het energieverbruik van een woning. Wanneer het E-peil hoog is betekent dit dat een woning meer energie nodig heeft voor onder andere het verwarmen van ruimtes, warm water, elektriciteit en productie van sanitair. Wanneer het E-peil laag is, betekent dit dat een gebouw energiezuiniger is. Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen die sinds 2006 gebouwd zijn moeten een verplicht E-peil halen. Per jaar wordt dit steeds strenger. Dit betekent dat nieuwe woningen steeds energiezuiniger moeten zijn.

Isolatiepremies

Isolatiepremies zijn beloningen die in Vlaanderen wordt uitgekeerd voor het isoleren van delen van je woning. Denk daarbij aan dakisolatie, vloerisolatie en de na-isolatie van de binnen- of buitenmuur. De premies en kosten variëren per jaar. Ontdek hier de actuele premies.

Koudebruggen

Koudebruggen zijn plaatsen waar het isolatiemateriaal niet aansluit om de bestaande bouwstructuur of op ander isolatiemateriaal. Door deze openingen dringt makkelijk veel kou de ruimte binnen en ontsnapt er veel warmte naar buiten. Dit gaat dus heel erg ten koste van de prestaties van het isolatiemateriaal. Zorg er dus altijd voor dat het isolatiemateriaal perfect op elkaar aansluit, het dampscherm 10-15cm overlapt en alle aansluitingen op bouwconstructies luchtdicht worden afgetapet.

K-peil

Het K-peil is de voorloper van het S-peil en werd voor 2018 gebruikt om de warmte-isolatie van een woning aan te geven. Nu is het K-peil voor woningen vervangen door het S-peil. Het K-peil geldt nu enkel nog voor nieuwe industriegebouwen.

Lambda waarde (λ)

De Lambda waarde (λ) is de zogenaamde "warmtegeleidingscoëfficiënt" van isolatiemateriaal. Dit geeft dus aan hoe goed een bepaald materiaal thermisch isoleert. Letterlijk drukt de waarde de hoeveelheid warmte per tijdseenheid uit die door een vlak van 1m2 met een dikte van 1m bij een temperatuurverschil van 1°C (1K) wordt geleid. Dit vermogen van materiaal om warmte te geleiden wordt uitgedrukt in Watt per meter Kelvin (W/mK). Hoe lager de Lambda waarde, hoe beter het materiaal isoleert en hoe dunner het isolatiemateriaal is om hetzelfde resultaat te verkrijgen.

In volgorde van een lage naar hoge Lambda waarde worden de volgende isolatiematerialen als volgt gerangschikt:

  1. PIR isolatie: 0,022 - 0,026
  2. PUR isolatie: 0,023 - 0,035
  3. XPS isolatie: 0,032 - 0,035
  4. Glaswol: 0,032 - 0,040
  5. Rotswol: 0,032 - 0,040

Zoals je ziet is een laag PIR isolatie is dus minder dik dan een laag glaswol of rotswol om dezelfde prestaties te verkrijgen.

R-waarde / Rd-waarde

De R-waarde van isolatie geeft aan hoe goed een bepaalde materiaaldikte thermisch isoleert. Deze waarde wordt bepaald door de Lambda waarde van het materiaal en de dikte. De R-waarde wordt uitgedrukt in vierkante meter Kelvin per Watt (m2K/W). Hoe hoger de R-waarde, hoe beter de materiaallaag isoleert.

R-waarde = dikte in meters / λ

De R-waarde van het isolatiemateriaal is ook belangrijk om in aanmerking te komen voor isolatiepremies. Hiervoor moet namelijk isolatiemateriaal soms met een minimale R-waarde worden gebruikt. Let dus goed op welk materiaal je kiest wanneer je voor isolatiepremies in aanmerking wilt komen.

Rc-waarde

Met de Rc-waarde wordt het isolerend vermogen van een contstructie uitgedrukt. De Rc staat dan ook voor 'resistance construction'. Hoe hoger de waarde deste beter de constructie isoleert. Met een constructie bedoelen we een vloer, het dak of een spouwmuur. Deze moeten over de volgende Rc-waardes beschikken:

  • Vloer: Rc 4,5 m2K/W
  • Dak: Rc 6 m2K/W
  • Gevel: Rc 4,5 m2K/W

Het berekenen van de Rc-waarde is geen eenvoudige klus. Wij raden je dan ook aan om dit te laten berekenen door een constructeur.

S-peil

Sinds 2018 heeft de Vlaamse overheid het S-peil geïntroduceerd ter vervanging van het K-peil. Het S-peil drukt uit hoeveel energie er nodig is om de temperatuur in je woning op peil te houden. Kortom, hoe lager het S-peil, hoe lager je energieverbruik. Met een S-peil van 31 of lager voldoet je woning aan de norm.

U-waarde

De U-waarde is de zogenaamde "warmtedoorgangscoëfficiënt" van een constructiedeel. Dit geeft aan hoeveel warmte er per vierkante meter per seconde verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1°C is. Bij de U-waarde draait het dus niet om slechts een enkele materiaalsoort of -laag, maar om het totale pakket aan materialen in het desbetreffende bouwdeel (van metsel- tot pleisterwerk en van isolatie tot glas). De U-waarde wordt uitgedrukt in Watt per vierkante meter Kelvin (W/m2K). Hoe lager de U-waarde, hoe beter een bouwdeel is geïsoleerd.